Godt nytt år

Ljoset gjekk ned og eit nytt ljos sto opp.
Ljoset vil syna at Sonen er pop.
Julaftan feira vi drivkrafta tent.
Sonen ved årsskiftet rett vert erkjent.

Forsettet er oss av Faderen gjeve.
Tanken er sjølvet frå fallet å heve.
Sonen er motivasjonen vi fekk.
Ånda er heilag. Og gova er kjekk.

Gud vere lova som viljen oss gav!
Sonen i hjarte og sinn fekk vi stav.
Julaftan født vert ved årsskiftet døypt.
Herre! Gjer at karakteren vert støypt!