Dikt om våren

Eg berre må. Å tenkje på
er ikkje vårens skjot.
Når snøen fer og betre ver
gjev tilskunding til rot,

når bekker små vil danne å
men kanskje heller gje
nytt liv til meg – det viser seg
at dei vil også det,

når sola sterk vil ha eit verk
i gang og stråler opp
og veksten ber så eg høgt ler;
då har eg det heilt topp!