God jul

Sonen er livets meining.
Sonen er parets eining.
Dyd for ham og dåd for henne:
Etter fallet kallet brenne!

Sonen unnskylder sin far,
gjer si mors sjel openbar.
Han er frelse, han er dom –
barnet som ned til oss kom.

Sonen vere mat og plagg,
Sonen vere song og flagg,
vyrdnad fin og æresord!
God jul! Og fred på jord!