Han klarer ikkje brasane

Med rærne stelt så vinden rå
fell hardt på segla attanfrå –
slik lyt du ei eksperten sjå!
Han brasar ikkje. Han vil rå.