Gje ikkje opp

I eit dikt er det slett inga trøyst
er det vitnande syn ikkje løyst!
Eg fortvilar når eg les eit dikt
av ein dikter som ikkje har sikt.

Det har inga verdi å gje opp
og la hatet ved diktet få kropp.
Tvert i mot vil ein passivisert
inga spore få aktivisert.

Er di tilvære berre ei gru
ved ditt dikt likevel vis deg tru!
Vær og vis tru – og da vil du få
meg som lesar av diktet å nå.