Fryd deg no - Solmøy

Fryd deg no, Solmøy, din sumar er nær.
Vêret er herlig og målet ditt bær.
Gygra fæl vil gå til grunne og døy!
Du er den røysta i mann og i møy!

Livsljoset salvar, det varmar og kler.
Ljoslivet stundar. Men englane ler.
Du skal få virke og kjenslerus gje.
Livet ved deg er ein Guds matiné!

Samvitet er di eksakte verdi.
Nordmenn vil gje deg ditt hegemoni.
Trufast er fallet, er kjensla som rir.
Trufast er kallet, er kjensla som frir.

Møya er samvit. Og du er i sjel.
Ljos fatta eld, du gjør nordmannen sel.
Fryd deg no Solmøy. Din sumar er nær.
Deg vil no Noreg forløyse. Ver kjær.