Fatt mot

Den som lever blott som dam
går til grunne, dømt, i skam.
Våg som elv å møte kravet!
Ein gong kjem du då til havet.