Eit kors

Eg vil ha det som fisken i vatnet,
eg vil vere forbanna og kjær.
Som forbanna skal sinnssjuke batne –
som ein unnskyldt eg bortforklart er.

Og som fuglen er fri vil eg vere,
eg vil vere sjølvstendig og stolt.
Eg vil hylles. Det vere mi ære
at eg gjorde mot skamma revolt.

Men for fisken i vatnet eg kjæler
om for fuglen i lufta eg står.
Så er redninga stemmen som mæler
”Det er dyra på marken som rår!”.