Ein ungdom tenkjer

Nå – med samvit og flid
går eg inn i mi tid.
Og med styrke og mot
tar det steget, min fot!

Her skal gjerast eit verk.
Eg er heilt sikker, merk!
Og med hovud i brann
tar eg bøtter og spann

fatt og tar meg til skogs.
Nå. Her held ikkje juks.
Nå skal blåbæra inn!
Dei er rå, dei eg finn!