Eg vil glede mitt land

Eg vil glede mitt land.
Eg vil det ved mi and
og ved bryst som sin styrke frå Noreg har fått.
Om eg ikkje vert først
så skal eg vere størst.
For mitt merke er flagget i raudt, kvitt og blått.

Eg har kjempa og slitt.
Det er flagget som kvitt.
Det er flagget som blått at eg gjorde det sjølv.
Det er flagget som raudt
at eg ville det staut.
Og det merket er større enn bronse og sølv!