Eg veit

Ein ting er sikkert: Det er leit
å ikkje vere sau men geit
når Hyrda feller dom den dag
Han som forbanna slår eit slag.

Den dagen vil ein vere med!
Den dagen komen skal gje fred!
Det spørs ikkje om det er leit
å ikkje vere sau men geit.