Eg må gå attende

Eg vandra langs eit bekkefar
og trudde eg på vegen var.
Men plutselig tok bekken slutt.
Eg skulle visst at den var stutt!

Eg skulle gått langs elva lur!
Ved elva er det kjelda trur.
Nå må eg gå tilbake. Òg,
den klatringa gjer ikkje fjåg!