Eg gjev han rett

I verda alle talte er.
Eg høyrer ikkje heime her!
I verda mi er, kort forklart,
ei rolle noko veldig rart.

Ei rolle, berre, det er smått
å vere, det er ikkje rått.
Eg kjempa mot, med nebb og klør,
å spille ei. Men det var før.

Eg gjev det opp, mitt vante hald,
og gjev meg doktoren i vald.
Det er i verda ingen fred
å få frå rolla, frå den sed.

Eg gjev ho, stillinga, heilt opp!
Eg gjer så mens eg er på topp,
sjølvstendig, i den rolle sett.
Sjølvstendig gjev eg doktor rett.