Eg er ein fugl

Eg flyr av sted på vingar små.
Eg har dei to å lite på.
Kvar gong dei verkar er eg glad.
Då tek eg meg eit lite bad
om ikkje eg finn meg ei grein
og former velnøgd tonen rein.
Men så må eg til vingen ta
for kjærleiken til Gud å ha.