Eg er

Eg er ein liten sprellemann
og spreller jamt og trutt.
Og om eg ikkje sprelle kan
er framføringa slutt.

Då er eg nok til side lagt
så Gud kan puste ut.
Eg er ein sprellemann, som sagt.
Eg er ein halden gut.