Nynorsk adventsdikt

Det fyrste lys vi tenne må
bør minne oss om det å så,
bør minne oss om tru og håp
av Herren gjeve som vår dåp.

Det andre lys vi tenne må
bør minne oss om det å stå
vent sjåsamt ved ein åker fin,
om Herrens Son og disiplin.

Det tredje lys vi tenne må
bør minne oss om det å nå
sin lagnad ved ei grøde god,
rett heldig som til kroppen blod.

Det fjerde lys vi tenne må
bør minne oss om fred å få.
Ved grøda hausta korn vert brød,
Guds hugnad og ved Gud vår glød.