Nemlig

Soleklart vil mannen gjere,
månelyst vil kvinna gjere,
makt og mynde ikkje tapt.
To vi er av Herren skapt.