Herren

Sonen sin kalla kong David for Herre.
Avkomet var ikkje tidtrøyte, berre.
Høyre hands arbeid har på seg eit slag:
Eingong, ved Sonen, kjem viljen for dag.

Sonen er frelse og Sonen er dom.
Barnet er Herre som ned til oss kom.
Han rett og skil for sitt opphav vil gjere:
Ved ham skal mennesket falt seg erklære.