Det å vere

Veret er den måten Ola
Nordmann er og ter seg på.
Vinden, regnet, snøen, sola:
Vi er store, ikkje små.

Veren er det dyr vi liker,
sånn som det er Ola sær.
Eineståande blant riker
Noreg uavhengig er.

Men i møtet med Vårherre,
veret sjølv, er nordmenn små.
Vel – vi veit å kle oss, berre
Gud som liketil vil rå!