Kort fortald

Nyt ikkje minnet om vinteren kald.
Gjev deg ein sjanse og våren i vald!
Året er gjeve for verket å akte.
Verket om vinteren er til å makte:
Du må sjå vinteren an, kort fortald.