I godstolen

Eg sit i ein god lenestol
og les avisa opp og ned.
Til uka, les eg, vert det sol.
Eg gleder meg som berre det.

Då vert det eit stort morgongry
alt ettersom eg stråler opp
fått næring av den tunge sky!
Og stolen sukkar utan stopp.